yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ประโยคเงื่อนไขแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนต่อท้ายจะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประเพณี
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
とき ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยค ประโยคประธานที่ตามมาข้างหลังจะแสดงเวลา การกระทำปรากฎการณ์ และสภาพ คำกริยา คำคุณศัพท์ い คำคุณศัพท์ な หรือ คำนาม ที่ตามด้วย とき ให้ใช้รูปเหมือนกับกรณีขยายคำนาม
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูป Dic From / คำกริยารูป た (とき、~...ตอน...) รูป Dic From ของคำขยายที่อยู่หน้า とき แสดงการกระทำที่ยังไม่จบสิ้น รูป た แสดงการกระทำที่จบสิ้นไปแล้ว
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูป Dic From じかん / やくそく / ようじ เมื่อต้องการกล่าวถึงเวลาของการกระำทำ เนื้อหาการกระทำจะเป็นคำกริยารูป Dic From และวางไว้หน้า じかん
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อนำประโยคมาขยายคำนาม ประธานของประโยคจะใช้ が
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เรียนรู้ นามวลี คำขยายคำนามหลังๆ 3 ข้อดังนี้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ในภาษาญี่ปุ่นเวลาจะขยายคำนาม ส่วนขยายไม่ว่าเป็นคำหรืิอประโยคทุกอย่างจะต้องวางอยู่หน้าคำที่จะถูกขยาย สำหรับบทนี้จะเรียนนอกเหนือจากที่ได้เคยเรียนแล้ว
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ใช้พูดกรณีที่ผู้พูดพูดกับผู้ฟังที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้ว ผู้พูดยังหวังที่จะได้รับการเห็นด้วยจากผู้ฟังด้วย และเพื่อยืนยันการเห็นด้วยจากผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้ でしょう ท้ายประโยค
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อกล่าวอ้างเรื่องราวโดยตรง ให่้นำคำพูดนั้นไว้ใน ( ) โดยไม่ต้องเสริมแต่ง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รายละเอียดที่อธิบายใน おもいますจะใช้กับคำช่วย と
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การสนทนาโดยใช้สำนวนแบบกันเอง(ธรรมดา)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
1.สำนวนแลลสุภาพเป็นสำนวนที่สามารถใช้ได้ทุกสถานที่และกับทุกคน ควรใช้สำนวนสุภาพนี้กับคนที่ได้พบเจอกันครั้งแรก ผู้ที่อาวุโสกว่าหรือผู้ที่จะเป็นรึุ่นเดียวกันแต่ไม่สนิท
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การผันคำกริยา คำคุณศัพท์ และ คำนาม แบบบอกเล่าและแบบปฎิเสธให้เป็นสำนวนแบบสุภาพและสำนวนแบบกันเอง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
なりますกลายเป็น,...ขึ้น...,...ลง ใช้กล่าวถึงการเปลี่ยนสภาพจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ใช้กล่าวในปัจจุบันกาล ถึงการเคยมีประสบการณ์ในการกระทำอยางใดอย่างหนึ่งมาแล้วในอดีตกาลในระยะเวลาที่ผ่านมา わたしは คำนาม が ありますการอธิบายเนื้อหาของประสบการณ์จะใช้นามวลี คือ คำกริยารูป た こと
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การผันคำกริยารูป た มักจะผันคำกริยาของพยางค์ท้ายสุดหน้า ます ให้เป็นรูป た、だ ขึ้นอยู่กับกลุ่มของคำกริยาในแต่ละกลุ่ม รูป た ทำได้โดยการเอาคำกริยารูป て ที่เป็น て、で ออกแล้วเปลี่ยนให้เป็น た、だ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
(คำกริยา1รูป Dicfrom),(คำนาม の),(คำบอกจำนวน (ระยะเวลา)) まえに、คำกริยา2
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
わたし の しゅみは (คำนาม ことです) , (คำกริยารูป Dicfrom ことです)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การเชื่อมคำนาม / คำกริยารูป Dic From こと が できます
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูปพจนานุกรมเป็นรูปมูลฐานของคำกริยา ซึ่งเป็นรูปที่ปรากฎอยู่ในพจนานุกรม จึงเรียกว่า คำกริยารูปพจนานุกรม การผันขึ้นอยู่่กับกลุ่มของคำกริยาในแต่ละกลุ่ม