yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การกระทำของการให้และการรับ (คำกริยารูป て やります)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ความแตกต่างของผู้ที่ได้รับสิ่งของหรือรับการกระทำเป็นบุคคลต่างๆ ที่ให้ของแก่เรา
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
กรณีที่มีผู้มีอาวุโสกว่าหรือผู้มีตำแหน่งสูงกว่าให้ของแก่เรา จะใช้ くださいます แทน くれます (くださいます ยังใช้ในกรณีที่ผู้รับเป็นคนในครอบครัวของผู้พูดด้วย)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ความแตกต่างของผู้ที่ได้รับสิ่งของหรือได้รับการกระทำเป็นบุคคลต่างๆ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
กรณีที่ได้รับของจากผู้มีอาวุโสหรือผู้มีตำแหน่งสูงกว่า จะใช้ いただきますแทน もらいます
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ความแตกต่างของผู้รับสิ่งของหรือรับการกระทำเป็นบุคคลต่างๆ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
หากผู้รับสิ่งของหรือรับการกระทำเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า หรือเป็นสัตว์กับต้นไม้ จะใช้ やります แต่ปัจจุบันนี้จะใช้ あげます กันเป็นส่วนมาก
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คุณศัพท์ い เมื่อเปลี่ยน い ตัวสุดท้ายให้เป็น さ จะทำให้กลายเป็นคำนาม
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคแสดงความหมาย ทดลองทำอะไรดู
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การสร้างประโยคมีรูปประโยคคำถามที่ไม่มีคำแสดงคำถามอยู่ พึงระวังว่าหลังรูปธรรมดา か จำเป็นต้องตามด้วย どうか
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคนี้เป็นการสร้างประโยคคำถามที่มีคำแสดงคำถามอยู่ในประโยค
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การใช้เหมือนกับ ~から แต่ความแตกต่างของ ~から กับ ~ので คือ ~から ใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผลจากทรรศนะของตัวเอง ส่วน ので แสดงความเกี่ยวข้องของสาเหตุที่ดูเป็นไปอย่างธรรมชาติจากทัศนภายนอก
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการใช้คำช่วย แสดงเหตุผล คำนามที่ใช้ส่วนมากจะเป็นคำนามที่แสดงสภาวะธรรมชาติ เหตุการณ์ เรื่องราว ฯลฯ ส่วนที่บรรยายเหตุการณ์หรือเรื่องราวจะมีขอบเขตจำกัดและไม่มีสำนวนแสดงเจตนารมณ์อยู่ในความหมาย
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคนี้ส่วนครึ่งแรกจะเป็นประโยคบอกสาเหตุ และส่วนครึ่งหลังจะเป็นผลที่เกิดจากสาเหตุที่ในส่วนครึ่งแรกกล่าวไว้ รูปนี้จะไม่เหมือนกับ から เพราะจะมีขอบเขตการใช้มากกว่า
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ดังที่ได้เรียนแล้วในบทที่23 คำช่วยต่างๆ สามารถใช้กับ ~とき ได้ เพราะคำ とき คือคำนาม
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคที่มีคำแสดงด้วย สิ่งของ คน สถานที่ ฯลฯ สามารถใช้ の แทนคำนามนั้นและยกขึ้นมาเป็นหัวเรื่องได้ ส่วน ~は จะถูกยกให้เป็นหัวเรื่องและเนื่องจากเป็นหัวเรื่องจึงชี้เเสดงด้วย ~は
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคแสดงคำถามถามผู้ฟังว่าทราบหรือไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่อง (หมายถึงอนุประโยค) ที่ถูกกล่าวอยู่หน้า の
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
แสดงถึงความตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่กลับลืมทำ หรือทั้งๆที่จะเป็นต้องทำแต่ก็ลืมทำ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เน้นประเด็นที่ต้องการกล่าวถึง เช่น ชอบไม่ชอบ แสดงความมีฝีมือ ความสามารถ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ใช้บรรยายว่าหัวเรื่องมีลักษณะดังกล่าว