yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
แสดงการชักชวนให้คู่สนทนากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำช่วย で วางไว้หลังคำนาม (สถานที่) แสดงสถานที่ที่เกิดการกระทำ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
なん และ なに มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า "อะไร"
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เป็นประโยคคำถามใช้ถามว่าจะทำอะไร
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำแสดงกรรมของกริยา しますจะเป็นคำนามที่มีความหมายกว้างๆ และคำดังกล่าวจะเป็นตัวบอกเนื้อหาที่แท้จริงของกริยา
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
กรรมตรงของสกรรมกริยาจะแสดงโดยการใช้คำช่วย を
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
よ เป็นคำช่วยใช้จบประโยคแสดงอารมณ์ของผู้พูด หรือ บอกกล่าวเรื่องราวให้ฝ่ายตรงข้ามผู้ไม่รู้อะไรได้รับทราบ และยังใช้เมื่อต้องการจะเน้นความรู้สึก ความเห็นของตนเองต่อผู้ฟัง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ในการถามเรื่องเวลา นอกเหนือจากการใช้คำแสดงคำถาม なん ยังใช้คำว่า いつ ด้วย และไม่ต้องใส่คำช่วย に ตามหลัง いつ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อมีการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกันกับบุคคล (สัตว์) ให้ใช้คำช่วย と
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำช่วย で แสดงความหมายถึง วิธี วิธีการ หากไว้ข้างหลังคำนามที่เป็นยานพาหนะ แล้วต่อด้วยคำกริยาการเคลื่อนที่ จะแสดงวิธีการในการเคลื่อนที่ว่าเคลื่อนที่ไปโดยอะไร
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อต้องการให้คำปุจฉาสรรพนามเป็นรูปปฎิเสธ ทำได้โดยการเติมคำช่วย も ที่ข้างหลังเพื่อแสดงการปฎิเสธทั้งหมด การใช้เ้หมือนกับรูปปฎิเสธทั่วไป
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อจะใช้คำกริยาแสดงอาการเคลื่อนย้ายสถานที่ จะใช้คำช่วย へ กับทิศทางที่เคลื่อนย้าย
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ใช้ ね ต่อท้ายประโยค แสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่สนทนาว่า ผู้พูดมีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกัน หรือหวังที่จะได้รับการยืนยันหรือเห็นชอบจากคู่สนทนา สำหรับความหมายในกรณีหลังนี้ ね จะทำหน้าที่ยืนยันในเรื่องที่พูด
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ประโยคที่มีคำนามเรียงตามกัน จะใช้ と เชื่อมระหว่างคำนามนั้นๆ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
から ใช้บอกจุดเริ่มต้นของเวลา และสถานที่ まで ใช้บอกจุดจบของเวลาและสถานที่ ไม่จำเป็นต้องใช้ から และ まで ด้วยกันเสมอไป และเลือกใช้ です หลังคำ ~から、~まで หรือ ~から ~まで แบบใดก็ได้เพื่อจบประโยค
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การแสดงจุดเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นให้เติมคำช่วย ไว้ข้างหลังคำนามที่แสดงเวลา และรวมถึงประโยคที่การกระทำจบในเวลาชั่วครู่ด้วย ใช้กับประโยคคำนามเกี่ยวกับเวลาที่มีตัวเลขแสดง หากไม่มีตัวเลขแสดงจะไม่ใช้ แต่สำหรับวันจะใช้หรือไม่ใช้ก็ไำด้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ます เป็นหางคำกริยาที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ การกระทำที่ทำเป็นประจำหรือข้อเท็จจริง กรณีเป็นรูปปฎิเสธหรือ แสดงกาลเวลาในอดีตกาลหางคำจะเปลี่ยนไปดังนี้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูป ます ทำหน้าที่เป็นภาคแสดง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
มาจดจำวิธีการนับระยะเวลา กับ ช่วงเวลากันเถอะ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ลองทำแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นออนไลน์ ไปกับการพิมพ์ดีดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง