" สนใจไปเรียนต่อญี่ปุ่น ติดต่อแจ๊ท ได้เลย!!! "


 

แนะนำการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

การสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่น

 

เอกสารการสมัครขอวีซ่านักเรียน

1. ใบสมัครเรียน (ของแต่ละโรงเรียน)
2. เหตุผลในการเข้าเรียน(ของแต่ละโรงเรียน)
3. ใบจบการศึกษา(ขั้นสูงสุด)
4. ใบเกรดแสดงผลการศึกษา(ขั้นสูงสุด)
5. ใบรับรองการทำงาน(กรณีที่ทำงาน)
6. สำเนาใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น และใบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าแรกและเฉพาะหน้าที่มีการเดินทาง)
8. ทะเบียนบ้าน(เฉพาะหน้าขอผู้สมัครและผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่าย)
9. หนังสือสัญญารับรองค่าใช้จ่าย
10. เอกสารแสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี
11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่าย
12. เอกสารแสดงการเสียภาษีของผู้ปกครอง
13. รูปถ่าย

 *เอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าจะขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษา
 * เอกสาร1กับ2 ขอจากเรา หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซด์นี้ได้

 

ช่วงเวลาสมัคร

จะต้องยื่นเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนที่กองตรวจคนเข้าเมืองและใช้เวลาการพิจารณาค่อนข้างนาน การเข้าเรียนแต่ละช่วงเวลาจะกำหนดให้ยื่นเอกสารตามเวลาที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

กรณียื่นเอกสารที่กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว  (ที่อื่น อย่างเช่นโอซาค่า อาจจะช้ากว่านี้ก็ได้)

เข้าเรียนเดือนเมษายน(4)

ยื่นเอกสารสมัครก่อนเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า

เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม(7)

ยื่นเอกสารสมัครภายในเดือนมีนาคม

เข้าเรียนเดือนตุลาคม(10)

ยื่นเอกสารสมัครเรียนภายในเดือนพฤษภาคม

เข้าเรียนเดือนมกราคม(1)

ยื่นเอกสารสมัครเรียนก่อนเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า

 

แผนที่ญี่ปุ่น

่แนะนำการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

 

โรงเรียนต่างๆ

 

ที่อยู่

ชื่อโรงเรียน

ระยะเวลาเรียน

เดือนที่เข้าเรียน

Tokyo

Edogawa-ku

Nishi-kasai

Toyo Language school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Toshima-ku

Higashi-Ikebukuro

Meros Language school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku-ku

Nishi-shinjuku

Japan Tokyo International school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku-ku

Okubo

Unitas Japanese Language School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Toshima-ku

Sugamo

International School of

Business

2ปี, 1ปี6เดือน

เดือนที่4,10

Tokyo

Shinjuku-ku

Okubo

Tokyo World Language Academy

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku-ku

Okubo

YohanWaseda Foreign Language School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Katsushika-ku

Hana International

Academy

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

 

 

 

 

 

Osaka

Osaka

Nishi-ku

Japanese communication International School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Osaka

Osaka

Naniwa-ku

Ehle Institute Japanese Language School

2ปี, 1ปี6เดือน, 1ปี

เดือนที่4,10

Osaka

Osaka

Abeno-ku

Kansai College of Business & Languages

2ปี, 1ปี6เดือน, 1ปี

เดือนที่4,10

 

 

 

 

 

Kyoto

Kyoto-shi

Ukyoo-ku

Kyoto Minsai Japanese Language School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Kyoto

Kyoto-shi

Shimogyo-ku

Nihon-go Center

2ปี, 1ปี6เดือน, 1ปี

เดือนที่4,10

 

 

 

 

 

Hyogo

Kobe-shi

Hyogo-ku

Seiko Foreign Language School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

 

 

ข้อมูลโดย :เรียนต่อญี่ปุ่น,ศึกษาต่อญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น