Toyo Language School


 ศึกษาต่อญี่ปุ่น

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

東洋言語学院

ภาษาอังกฤษ

Toyo Language School

ชื่อย่อ

TLS

จังหวัด

Tokyo

เมือง

Edogawa-ku (Nishi-kasai)

ที่อยู่

8-3-13 Nishi-Kasai, Edogawa-ku, Tokyo, 134-0088

TEL

03-5605-6211

FAX

03-5605-7744

สถานีที่ใกล้สุด

Tokyo Metro Tozai Line … Nishi-kasai station

Web

http://www.tls-japan.com/

คอร์สระยะยาว

เดือนที่เข้าเรียน

เดือนที่4

เดือนที่7

เดือนที่10

เดือนที่1

 

ระยะเวลาเรียน

1ปี , 2ปี

1ปี9เดือน

1ปี6เดือน

1ปี3เดือน

 

ค่าเรียน

\744,000

\1,212,000

\1,056,000

\900,000

\1,368,000

คอร์สระยะสั้น

มี

                 

 

แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 

 

 

ข้อมูลโดย :School,แนะนำการศึกษาต่อ,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น