เรียนกับอาจารย์ที่ Jat แล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆ และสนุกสนาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนกับอาจารย์ที่ Jat แล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆ และสนุกสนาน สามารถถามคำถามที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อยๆได้ หรือคำศัพท์ที่ยังไม่ได้เรียน อาจารย์สามารถพูดภาษาไทยได้ทำให้นักเรียนกับอาจารย์สื่อสารและเข้าใจได้ง่ายขึ้น อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจมาก ทำให้เกิดความรู้สึกตั้งใจอยากเรียนตามอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งอาจารย์มีอุปกรณ์การสอนและสื่อการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายในแต่ละบทเรียน

 

สมชาย สินลอย (มุ่ย)

ข้อมูลโดย :ความประทับใจ,โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น