เรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อต้องการนำไปใช้ในการทำธุระกิจในอนาคต


เรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อต้องการนำไปใช้ในการทำธุระกิจในอนาคต 

เมื่อผมได้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ทำให้ผมรู้สึกสนุกไม่น่าเบื่อ เพราะอาจารย์ที่ JAT สอนสนุกและเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน และเรายังสามารถพูดคุยกับอาจารย์ทุกคนที่นี่เพือเป็นการได้ฝึกใช้ภาษาไปในตัวด้วย เพราะหากเราพูดประโยค หรือออกเสียงคำไหนไม่ถูกต้องอาจารย์ก็จะแนะนำและอธิบายให้เราได้เข้าใจขึ้น และในการเรียนแต่ละครั้งอาจารย์จะมีเทคนิคต่างๆช่วยในการจำด้วยครับ....

คุณ จิรพล เกษมษาณต์ (เจ)

ข้อมูลโดย :ความประทับใจของนักเรียน,ญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น