yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การผันคำกริยารูปます กริยากลุ่มที่1 คำกริยาของพยางค์ท้ายสุดหน้า ますจากเสียงแถว い เปลี่ยนเป็นเสียงแถว え กริยากลุ่มที่ 2 กริยากลุ่มนี้ให้เปลี่ยน ます เป็น られます กริยากลุ่มที่ 3 คำกริยา きます เป็น こられます และ します เป็น できます
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
(ช่วย/กรุณา~ให้หน่อยได้ไหม) เป็นสำนวนแสดงการขอร้องที่มีความสุภาพมากกว่าสำนวน ~て ください
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
~んですが,~ เมื่อใช้ ~んですが จะทำให้ทราบถึงหัวข้อเรื่องที่จะพูด ประโยคที่ตามมาจะเป็นสำนวนขอร้อง ชักชวน หรือสำนวนที่ต้องการได้รับอนุญาตกรณีนี้ が ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมของประโยคดูอ่อนขึ้นและแฝงความเกรงใจและความลังเลของผู้พูด
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
(แสดงการพูดเน้นเพื่อความแน่ใจในสาเหตุ เหตุผลที่ผุ้พูดได้ยินหรือได้เห็นตัวเอง)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ประธานของประโยคจะใช้คำช่วย が นอกจาก ~から แล้ว ~たら、~ても、~とき、~と、~まえに ฯลฯ ก้ยังใช้ได้อีก
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
もし จะใช้คู่กับ ~たら และ いくら จะใช้คู่กับ ~ても / ~でも ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยคแสดงเงื่อนไข もし ผู้พูดจะพูดเน้นความรู้สึกของตนเองในเงื่อนไขนั้นขณะที่ いくら เน้นน้ำหนักในเงื่อนไข
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
สำนวนดังกล่าวแสดงเงื่อนไขที่มีผลตรงกันข้ามกัน ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับ ~たら、~ รูปประโยคแบบนี้ใช้แสดงเหตุการณ์ที่มีผลผิดปกติหรือผิดสามัญสำนึกในสังคมต่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคนี้เป็นประโยคที่ทราบแน่นอนถึงเรื่องราว การกระทำ หรือสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต่อด้วยการกระทำหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น กาลของประโยคประธานจะไม่เป็นรูปอดีตกาล
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปธรรมดาอดีตกาลของคำกริยา คำคุณศัพท์ ฯลฯ ต่อด้วย ら แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นเงื่อนไขและประโยคที่อยู่หลังประโยคเงื่อนไขนั้น จะเป็นการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ฯลฯ ของผู้พูด
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การผันรูป たら、だら (ถ้า...,หลังจาก...) กับการผันรูป ても、でも (ถึงแม้...ก็(จะ))
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ผู้รับการกระทำแสดงความขอบคุณในน้ำใจที่ได้รับจากผู้กระทำ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำว่า あげます、もらいます、くれます เป็นคำกริยาแสดงการให้หรือการได้รับสิ่งของและในกรณีที่เป็นการกระทำก็สามารถใช้ได้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ใดผู้หนึ่งทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยความีน้ำใจหรือผู้เป็นฝ่ายรับการกระทำ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
สำหรับคำกริยา あげます "ให้" ที่เคยเรียนไปแล้ว สำหรับในบทนี้คำกริยา あげます คำนี้ เมื่อผู้พูดหรือบุคคลในครอบครัวของผู้พูดเป็นผู้รับ จะไม่ใช้คำว่า あげます จะให้ใช้คำว่า くれます แทน
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ประโยคเงื่อนไขแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนต่อท้ายจะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประเพณี
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
とき ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยค ประโยคประธานที่ตามมาข้างหลังจะแสดงเวลา การกระทำปรากฎการณ์ และสภาพ คำกริยา คำคุณศัพท์ い คำคุณศัพท์ な หรือ คำนาม ที่ตามด้วย とき ให้ใช้รูปเหมือนกับกรณีขยายคำนาม
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูป Dic From / คำกริยารูป た (とき、~...ตอน...) รูป Dic From ของคำขยายที่อยู่หน้า とき แสดงการกระทำที่ยังไม่จบสิ้น รูป た แสดงการกระทำที่จบสิ้นไปแล้ว
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำกริยารูป Dic From じかん / やくそく / ようじ เมื่อต้องการกล่าวถึงเวลาของการกระำทำ เนื้อหาการกระทำจะเป็นคำกริยารูป Dic From และวางไว้หน้า じかん
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อนำประโยคมาขยายคำนาม ประธานของประโยคจะใช้ が
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เรียนรู้ นามวลี คำขยายคำนามหลังๆ 3 ข้อดังนี้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ในภาษาญี่ปุ่นเวลาจะขยายคำนาม ส่วนขยายไม่ว่าเป็นคำหรืิอประโยคทุกอย่างจะต้องวางอยู่หน้าคำที่จะถูกขยาย สำหรับบทนี้จะเรียนนอกเหนือจากที่ได้เคยเรียนแล้ว