yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

กิจกรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจ


ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง ของ MAKOTO KOSHINAKA อดีตนักร้องนำวง LUCIFER กับผลงานทางดนตรี แนว Visaul Rock กับวงใหม่ในนาม TRICK
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ชิงทุนทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (IKEBANA) จัดโดยอาจารย์ภาสินี โปษยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้จากประเทศญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
Mr. Michael Smith(มร. ไมเคิล สมิธ) นักสะสมศิลปะเอเชียชาวอังกฤษ ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพพิมพ์อุกิโยะ (Woodblock Printing)
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
สมาชิกของวง AUN คือพี่น้องฝาแฝด เรียวเฮอิ และโคเฮอิ อิโนะอุเอะ ทั้งคู่เกิดในปี 1969 สมาชิกทั้งสองต่างมีความสามารถรอบด้าน
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
Mainichi Academic Group Scholarship ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2555 ภายใต้หัวข้อ “น้ำใจร่วมใจ: ไทย-ญี่ปุ่น“
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
แสดงงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2012
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ไมนิจิจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 26 ,Study in Japan Fair 2012 ใน วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
แบ่งปันความรัก ความงดงาม รอยยิ้มและประสบการณ์ ที่คุณได้ไปสัมผัสญี่ปุ่นมาแล้ว
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
มหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยเจเอดูเคชั่น
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
นิทรรศการ ภาพถ่ายและ ศิลปะการแสดงสดแลกเปลี่ยน ไทยญี่ปุ่น มินิมูฟ “คีซึนะ
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00-17.00 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (ติดMBK)
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
พบบูธการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 9 (TITF#9)" 18-21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
** คุณสมบัติผู้สมัคร ** อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีสัญชาติและเชื้อชาติไทย รวมถึงไม่มีบิดาหรือมารดาเป็นชาวญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
เจแปนฟาวน์เดชั่นจะได้จัดการบรรยายและสาธิตภาพพิมพ์แบบอุคิโยะเอะ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
พบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆ
ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, กรุงเทพ, พระรามเก้า, ญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,ประเพณี, เกี่ยวกับญี่ปุ่น, หนังสือญี่ปุ่น, หนังสือเรียนญี่ปุ่น, โรงเรียน, สถาบัน, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
จัดแสดงตุ๊กตาญี่ปุ่นในแบบต่างๆ เช่น ตุ๊กตาสำหรับวันเด็กผู้หญิง ตุ๊กตาสำหรับวันเด็กผู้ชาย ตุ๊กตาคาบูกิ ตุ๊กตาในราชสำนัก ตุ๊กตาโคเคชิแบบดั้งเดิมและแบบสร้างสรรค์