ยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ได้ไหม ต้องการขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์

อยากยื่นว่างงานออนไลน์ต้องดำเนินการผ่านช่องทางไหนเช็คเลย!

ในบทความนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับช่องทางในการยื่นว่างงานออนไลน์ โดยการยื่นว่างงานออนไลน์นั้นท่านจะได้รับเงินชดเชยที่ท่านได้ทำการส่งเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หรือจะเรียกการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์ว่าเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานของผู้ประกันตนเลยก็ว่าได้ ซึ่งการยื่นว่างงานออนไลน์นั้นท่านสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน empui.doe.go.th ได้เลย เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกข้อมูลตามฟอร์มในระบบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ว่าท่านกรอกครบหรือไม่ หลังจากนั้นท่านจะได้รับเอกสารจากการยื่นว่างงานออนไลน์ในส่วนของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนว่างงานประกันสังคมพร้อมกับเอกสารแนะนำต่างๆ เมื่อท่านได้เอกสารยื่นว่างงานออนไลน์ในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่สำรักงานประกันสังคมระบุไว้รวมไปถึงแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยในลำดับถัดไป

 

ยื่นว่างงานออนไลน์ต้องดำเนินการภายในกี่วันหลังจากที่ตกงาน

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นว่างงานออนไลน์ไม่ว่าจะในกรณีลาออกเองหรือในกรณีที่ตกงานท่านจะต้องรีบรายงานตัวว่างงานประกันสังคมออนไลน์ภายใน 30 วันหลังจากที่ว่างงาน เพราะการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากซึ่งท่านจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่นั้นในเรื่องของระยะเวลายื่นว่างงานออนไลน์เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าท่านจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ โดยการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์หากท่านดำเนินการหลัง 30 วันท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคมทันที ดังนั้นหากท่านกำลังว่างและเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมท่านจะต้องรีบยื่นว่างงานออนไลน์เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับ ซึ่งวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตนั้นเราได้มีการพูดถึงไปในบทความก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านต้องการยื่นว่างงานออนไลน์ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นได้เลย

ยื่นว่างงานออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินชดเชยภายในกี่วัน?

หลังจากที่ท่านได้ทำการยื่นว่างงานออนไลน์และส่งเอกสารสำคัญรวมไปถึงแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำคัญงานประกันสำคัญเรียบร้อยแล้วหากท่านผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ท่านจะได้รับเงินจากการยื่นว่างงานออนไลน์โอนเข้าบัญชีภายใน 5-7 วันทำการ ซึ่งความเจ้าเร็วของรอบโอนเงินยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาผลของทางเจ้าหน้าที่อีกที ดังนั้นแต่ละท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจากการยื่นว่างงานออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่าง 5-7 วันทำการเท่านั้น ต้องบอกเลยว่าการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมนั้นถือได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆ เพราะเงินชดเชยจากการรายงานตัวว่างงานนั้นจะช่วยให้ผู้ที่ตกงานสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ไม่มากก็น้อย

Scroll to Top