ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ เช็คสาระสำคัญในสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ

เช็คความสำคัญของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างการกู้ยืมเงิน โดยการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้นั้นท่านจะทำในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระคือการลงลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ขอกู้ยืม ซึ่งหากถามว่า สัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ นั้นสำคัญอย่างไรนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าสัญญาเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงแบบผ่อนชำระเป็นสิ่งที่บ่งบอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระ วันที่กู้ยืมเงิน วงเงินที่กู้ยืมไป และอัตราดอกเบี้ยเงินด่วนผ่อนรายเดือน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนั้นเป็นสิ่งที่ท่านสามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาและเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา ดังนั้นการทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายหรือการลงลายมือในหนังสือสัญญายืมเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากเมื่อเกิดขึ้นตกลงในการกู้ยืมเงิน

 

ในการทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระเราต้องระวังในเรื่องใดบ้าง?

ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกก่อนว่าการทำสัญญาจ่ายเงินเป็นงวดนั้นมักจะมีกรณีที่เกิดความไม่โปร่งใส่ขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะผู้ให้กู้บางท่านนั้นได้มีการลงรายละเอียดเนื้อในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระที่ไม่ชัดเจนจนส่งผลให้เกิดช่องโหว่ที่สามารถเอาเปรียบผู้ขอกู้ยืมได้ และในวันนี้เราจะพาท่านมาดูกันว่าในการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้นั้นเราต้องระวังในเรื่องไหนบ้าง

  1. ในการทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระท่านจะต้องทำไม่น้อยกว่า 2 ฉบับโดยฉบับแรกให้เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้และฉบับที่ 2 ให้เก็บไว้ที่ผู้ขอกู้ยืม
  2. ในการทำสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ จะต้องมีการลงรายมือพยานร่วมด้วยเสมอหนังสือสัญญาจึงจะถือได้ว่าสมบูรณ์
  3. ในการทำสัญญาผู้ขอกู้ยืมจะต้องไม่ลงชื่อในกระดาษเปล่าที่ไม่มีรายละเอียดของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ เพราะหากท่านลงชื่อไปโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยท่านอาจจะถูกโกงได้
  4. ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของใบสัญญายืมเงินให้ละเอียดก่อนลงลายมือชื่อ

ใครที่ต้องทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ 2024

สำหรับการทำสัญญาเงินกู้นั้นจะเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ ซึ่งการทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระจะต้องมีรายละเอียดในส่วนของลายมือชื่อผู้ขอกู้ผู้ให้กู้ จำนวนเงินให้กู้ ระเวลาให้กู้ อัตราดอกเบี้ย วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ โดยเนื้อหาเหล่านี้ของสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระจะต้องได้รับการยินยอมและอยู่ในข้อตกลงของผู้ทำสัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นหากใครที่ต้องการกู้ยืมเงินอยู่นั้นท่านจะต้องทำสัญญายืมเงินได้จริงอยู่เสมอโดยเฉพาะการกู้ยืมที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป เพราะหากท่านมีสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระในส่วนนี้ท่านจะสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ

Scroll to Top