การขอหนังสือรับรองเงินเดือน แนะนำวิธีขอแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน

อัปเดตประโยชน์ของหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนถือได้ว่าเป็นเอกสารที่สำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพราะแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะบ่งบอกในเรื่องของรายได้ของเราโดยค่าไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการขอหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประโยชน์ของแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

  1. เราสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือนไปยื่นเพื่อขอสมัครสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านมักจะมีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้สมัครอยู่เสมอ
  2. เราสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตได้เช่นกัน เพราะการสมัครบัตรเครดิตมักจะมีการขอเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนอยู่เสมอ
  3. เราสามารถขอพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปทำวีซ่าได้ โดยการขอวีซ่าในบางประเทศนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนไปด้วยเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ท่าน

 

หนังสือรับรองเงินเดือนคือสิ่งที่บ่งบอกอะไรเช็คเลย!

ก่อนที่ท่านจะทำการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเราจะพาท่านมาดูก่อนว่าในเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้างหรือในแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นบอกอะไรเราได้บ้าง สำหรับข้อมูลสำคัญหลักๆ ในหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะเป็นในส่วนของชื่อบริษัท ตำแหน่ง และหน้าที่ของท่าน รหัสประจำตัวพนักงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งข้อมูลในด้านนี้ของแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีในส่วนของรายได้ในแต่ละเดือนโดยข้อมูลด้านรายได้ที่อยู่ภายในหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆ คนโฟกัสโดยเฉพาะในส่วนของสถาบันการเงิน เพราะถ้าหากท่านต้องการนำหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตหรือสมัครสินเชื่อทางสถาบันการเงินก็จะทำการตรวจสอบรายได้ของท่าน และนอกจากนี้ในการออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างนั้นจะต้องมีการลงรายมือของผู้ที่มีอำนวจในบริษัทด้วยท่านจึงจะสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือนมาใช้ได้

 

ใครบ้างที่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนได้

สำหรับการออกหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นพนักงานทั่วไปในบริษัทจะไม่สามารถทำการออกหนังสือให้กับผู้ที่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ เพราะเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญเป็นอย่างมากและยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องรายได้ของพนักงานอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างจะสามารถออกได้แค่บริษัท, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าของกิจการ, หรือผู้มีอำนาจของบริษัทที่ท่านทำงานเท่านั้น เช่น ผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น โดยผู้ที่ทำการออกหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องลงลายมือชื่อหรือประทับตาทุกครั้งที่ได้มีการออกแบบหนังสือรับรองเงินเดือน ดังนั้นหากใครทำการขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์โดยที่ไม่มีการลงลายมือชื่อท่านจะไม่สามารถใช้เอกสารในส่วนนี้ได้นั่นเอง

Scroll to Top