โครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2567 คืออะไร? ส่องวิธีเคลียร์หนี้บัตรเครดิต

โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตคืออะไรมาเช็คกันเลย!

สำหรับโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการทำโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2567 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้สินและหาทางออกไม่ได้ ซึ่งต่อมาโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยรวมไปถึงลูกหนี้ที่ติดหนี้บัตรเครดิต โดยในปัจจุบันนี้การบริหารงานของโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตจะอยู่ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่ต้องการปลอดหนี้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นได้มีธนาคารเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 16 แห่งด้วยกัน เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ttb ธนาคารกรุงศรี และธนาคาร kbank เป็นต้น ซึ่งหากท่านต้องการปลดหนี้บัตรเครดิตด้วยการเข้าร่วงโครงการดังกล่าวนี้ท่านสามารถทำการติดต่อสอบถามธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้ง่ายๆ

 

โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตเหมาะกับใครหรือใครควรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

แน่นอนว่าในการลงทะเบียนโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นจะต้องเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ในการเข้าร่วมโครงการเองก็ได้มีการกำหนดเงื่อนขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2567 ไว้เช่นกัน โดยท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำเท่านั้นท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้
  2. ท่านจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยการลงทะเบียนโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นในเรื่องของอายุถือได้ว่าค่อนข้างสำคัญเช่นกัน เพราะหากท่านที่เป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องหรือจ่ายไม่ไหวต้องการเข้าร่วมโครงการโดยที่อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดท่านก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้
  3. ท่านจะต้องติดหนี้บัตรเครดิตไม่เกิน 2 ล้านเท่านั้น ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้

เช็คขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต

สำหรับวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ให้ท่านทำการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้เรียบร้อยซึ่งหากท่านเข้าเงื่อนไขที่โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตกำหนดไว้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com:8443/regis/register/ 
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้เรียบร้อย โดยเอกสารต่างๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมประกอบการเข้าร่วมโครงการปลดหนี้บัตรเครดิตท่านสามารถเช็คได้ที่ www.debtclinicbysam.com 
  3. หลังจากนั้นให้ท่านทำการส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตทั้งหมดไปที่ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 ซึ่งเมื่อท่านที่ติดหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรอผลการพิจารณานั่นเอง
Scroll to Top