yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เป็นรูปประโยคเปรียบเทียบลักษณะ สภาพของ คำนาม1 เมื่อเทียบกับ คำนาม2
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การเขียนประโยคบอกเล่าและประโยคปฎิเสธในรูปแบบอนาคตกับอดีตกาลของคำคุณศัพท์ い
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การเขียนประโยคบอกเล่าและประโยคปฎิเสธในรูปแบบอนาคตกับอดีตกาลของคำคุณศัพท์ な
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ใช้คำ だけ (เพียง...เท่านั้น) วางไว้หลังคำแสดงปริมาณ จำนวนหรือคำนาม มีความหมายว่า เพียง...เท่านั้น
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปคำถามแบบนี้ใช้ถามเมื่อต้องการทราบความบ่อยครั้งที่กระทำ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การอ่านเวลาของ โมง(นาฬิกา) / นาที / เดือน... / วันที่ / วัน(ในรอบสัปดาห์)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การนับจำนวนของ (จำนวนครั้ง,ชั้นของอาคาร,วัตถุที่มีขนาดเล็ก,วัตถุยาวเรียว,เครื่องดื่ม(สิ่งของ),รองเท้า/ถุงเท้า,บ้าน,สัตว์เล็กๆ)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การนับจำนวนของ (คน,สิ่งของ,ลำดับที่,สิ่งของที่แบนและบาง,รถยนต์/เครื่องจักร, อายุ,หนังสือ/สมุด,เสื้อผ้า)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำช่วย か ทำหน้าที่ยืนยันความเข้าใจของผู้พูด ผู้พูดจะใช้ถามเพื่อต้องการที่จะให้แน่ใจว่า เป็นอย่างที่ได้ยินหรือเข้าใจหรือไม่
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำช่วย や ใช้พูดถึงคำนามไล่เรียงกันไป อนึ่งคำช่วย と ใช้หยิบยกคำนามทั้งหมดขึ้นมาพูดในขณะที่คำช่วย や จะหยิบยกคำนามบางส่วน (ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป) ขึ้นมาพูดและบางครั้งจะใช้ など หลังคำนามตัวสุดท้ายซึ่งหมายความว่า และอื่นๆ เป็นต้น
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ข้างบน-ข้างล่าง-ข้างหน้า-ข้างหลัง-ข้างซ้าย-ข้างขวา-ข้างใน-ข้างนอก-ข้างๆ-ใกล้ๆ-ระหว่าง เป็นคำนามแสดงตำแหน่ง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคนี้ฝ่ายผู้พูดยกคำนาม1 ให้เป็นหัวข้อเรื่อง และบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสิ่งของหรือบุคคล หัวข้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของก็ตามฝ่ายผู้พูดและผ่ายผู้ฟังต้องเข้าใจกันเป็นอย่างดีก่อนแล้ว
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
รูปประโยคนี้เป็นการแสดงถึงการมีอยู่ ของสิ่งของ หรือบุคคลและสิ่งของหรือบุคคลในประโยคเช่นนี้จัดว่าเป็นประธานของประโยค หลังประธานจะใช้คำช่วย が
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำปุจฉาสรรพนาม どうして ใช้ถามถึงเหตุผลในการตอบจะวาง から ไว้ข้างท้ายประโยคคำตอบ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
たくさん / すこし / あまり / ぜんぜん คำกริยาเหล่านี้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกถึงปริมาณมากน้อย จะวางไว้หน้าคำกริยาที่คำเหล่านี้ไปขยาย
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
よく / だいたい / たくさん / すこし / あまり / ぜんぜん คำกริยาเหล่านี้เป็นกริยาวิเศษณ์ จะวางไว้ข้างหน้าคำกริยาที่คำเหล่านี้ไปขยาย ดูจากตารางข้างล่างนี้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การใช้รูปประโยคเกี่ยวกับการให้เลือกตอบชื่อสิ่งของ หรือเรื่องราวที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ตามหลักแล้วคำแสดงกรรมกริยา จะต้องใช้คำช่วย を แต่คำช่วยที่ต้องใช้กับ あります、わかります คือ が และคำคุณศัพท์ 好きです、きらいです、じょうずです、へたです ก็ใช้กับคำช่วย が เช่นเดียวกัน
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
から ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยค 2 ประโยคให้เป็นประโยคเดียวกัน โดยประโยค 1 เ้ป็นเหตุผลของประโยค 2
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คำปุจฉาสรรพนามนี้ ใช้ถามในกรณีที่ต้องเลือกสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสิ่่งของที่มีตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป