ที่นี่สอนดีมาก อาจารย์ใจดีช่วยผมอย่างเต็มที่


opal

ที่นี่สอนดีมาก อาจารย์ใจดีช่วยผมอย่างเต็มที่ ทำให้ผมสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น มีสไตล์การสอนแบบพูดคุยเป็นกันเองสามารถนำไปใช้ได้จริง เกรดเฉลี่ยที่มหาลัยผมดีขึ้น ผมขอบคุณที่นี่มากๆครับ ที่ทำให้ผมเก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น จากที่ไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นเลยเพียงนะยะเวลา 1 ปี ก็ทำให้ผมสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้

 

นายณัฐวัฒน์  นพคุณทอง  (โอปอ)

ข้อมูลโดย :ความประทับใจ,Jat,ภาษาญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น