yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

  • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
  • Yukata Shop (by JAT)
  • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)

แนะนำการสอบภาษาญี่ปุ่น


Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 1 เม.ย. 2562 (หยุด 19 ก.พ) ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
ใครที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือทำงานในธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ ต้องรู้จักการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 (หยุด 12 และ 13 ส.ค.) ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 3 ก.ย. 2561 วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 (หยุด 1 มีนาคม) ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 7 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ยื่นใบสมัครตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 (หยุด 12 และ 14 สิงหาคม)
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน) ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
รับสมัคร : วันที่ 10 ก.พ. - 10 มี.ค. 2560 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
ศูนย์สอบที่จัดสอบมีดังนี้ 1. กรุงเทพฯ 2. เชียงใหม่ 3. ขอนแก่น 4. สงขลา การสมัครสอบที่กรุงเทพฯ วันสอบ - สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 สถานที่สอบ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
Jeducation Center ได้รับความร่วมมือจาก Inter-Cultural Institute Of Japan สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นแนวหน้าจากโตเกียว จัดการสอบ Pre-Test JLPT เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสอบจริง
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
ศูนย์สอบที่จัดสอบมีดังนี้ 1. กรุงเทพฯ 2. เชียงใหม่ การสมัครสอบที่กรุงเทพฯ วันสอบ - สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2559 สถานที่สอบ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
รับสมัคร : วันที่ 15 ก.พ. - 11 มี.ค. 2559 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 กำหนดการจำหน่ายและยื่นใบสมัคร ระยะเวลารับสมัคร วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 * เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
รับสมัคร : วันที่ 6ก.ค.-31ก.ค.58 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 58 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น, ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว, สามารถนำผลสอบ ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
วันสอบ - สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 สถานที่สอบ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
วันสอบ - สอบวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 สถานที่สอบ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
สถานที่สอบ J-TEST ครั้งที่ 116 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ 254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
เปิดรับสมัครสอบ EJU 1/2014 รับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
Japanese language , เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, School, new style, hiragana, katakana, kanji, university, universities, schools, high school, junior school, secondary school, primary school, book
วันสอบ - สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ** หมายเหตุ ** - ระดับ N4,N5 สอบช่วงเช้า - ระดับ N1,N2,N3 สอบช่วงบ่าย เปิดรับสมัคร 2 ทางดังนี้